คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์จาก Seowon University ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์จาก Seowon University ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. อาจารย์เรืองยศ ใจวัง และอาจารย์ทักษอร รัตนยุวัน จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้นำศาสตราจารย์ ดร. บง อู คิม ศาสตราจารย์ ดร. บู ยอง ชเว และ ศาสตราจารย์ ดร. อิน ชุ่ล ลี จาก Seowon University สาขา Cosmetic Science and Technology, Seowon University ประเทศเกาหลี ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการ ทางเทคโนโลยีเครื่องสำอางกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ)Read more
คุณธวัชชัย เหลี่ยมวานิช อาจารย์ผ่องพรรณ เหลี่ยมวานิช อาจารย์กาญจนา มะโนสร้อย พญ. เกษศิริ เหลี่ยมวานิช และ ภก. ธีรภัทร เหลี่ยมวานิช เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณธวัชชัย เหลี่ยมวานิช อาจารย์ผ่องพรรณ เหลี่ยมวานิช อาจารย์กาญจนา มะโนสร้อย พญ. เกษศิริ เหลี่ยมวานิช และ ภก. ธีรภัทร เหลี่ยมวานิช เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. คุณธวัชชัย เหลี่ยมวานิช อาจารย์ผ่องพรรณ เหลี่ยมวานิช อาจารย์กาญจนา มะโนสร้อย พญ. เกษศิริ เหลี่ยมวานิช และ ภก. ธีรภัทร เหลี่ยมวานิช ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) Read more

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Natpro6 ที่จังหวัดขอนแก่น

ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บังอร ศรีพานิชกุลชัย ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ตำรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 6”   [The 6th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO 6) ] ได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เป็น Organizing committee และ invited speaker บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Anti-cancer Drug Discovery from the Thai Medicinal Plant Recipe Database MANOSROI III” พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการและผู้จัดการศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เป็น invited speaker บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Cosmeceuticals from the Thai Medicinal Plant Recipe Database MANOSROI III”  หากท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยายดังกล่าว สามารถติดต่อประธานจัดประชุมและดูรายละเอียดได้ที่ website  : http://natpro6.org โทรศัพท์ 043 322155 โทรสาร 043 322150 Read more
คุณปอย ตรีชฎา จากบริษัท เฟอร์ฟู จำกัด กรุงเทพฯ และ ภญ. ศิริเพ็ญ พันธ์ศรีทุม Managing Director จาก Kamol Cosmetic Hospital กรุเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณปอย ตรีชฎา จากบริษัท เฟอร์ฟู จำกัด กรุงเทพฯ และ ภญ. ศิริเพ็ญ พันธ์ศรีทุม Managing Director จาก Kamol Cosmetic Hospital กรุเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. คุณปอย ตรีชฎา จากบริษัท เฟอร์ฟู จำกัด พร้อมด้วย ภญ. ศิริเพ็ญ พันธ์ศรีทุม ตำแหน่ง Managing Director จาก Kamol Cosmetic Hospital กรุงเทพฯ ได้มาปรึกษาหารือและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ให้การต้อนรับ    Read more
ดร. คาร์ลส โรเอิร์สซ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ Dominican Republic พร้อมด้วยภรรยาและบุตรชาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ดร. คาร์ลส โรเอิร์สซ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ Dominican Republic พร้อมด้วยภรรยาและบุตรชาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.30 – 11.30 น. ดร.คาร์ลส โรเอิร์สซ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ Dominican Republic พร้อมด้วย นางโจเซฟินา เนริโอ เดอโรเอิร์สช (ภรรยา) และนายคาร์ส เจน โรเอิร์สช-เนริโอ (บุตรชาย) ได้มาปรึกษาหารือและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม    Read more
ดร.ภญ. รมย์ฉัตร ชูโตประพัฒน์ (ศิษย์เก่าปริญญาเอก) จาก GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pte Ltd ประเทศสิงค์โปร์ มาดำหัวและเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ดร.ภญ. รมย์ฉัตร ชูโตประพัฒน์ (ศิษย์เก่าปริญญาเอก) จาก GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pte Ltd ประเทศสิงค์โปร์ มาดำหัวและเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.30 – 11.10 น. ดร. ภญ. รมย์ฉัตร ชูโตประพัฒน์ (ศิษย์เก่าปริญญาเอก) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์อาวุโส จาก GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pte Ltd ประเทศสิงค์โปร์  ได้มาดำหัว เยี่ยมชมและปรึกษาหารือ กับ ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ Read more
คุณอัญชิสา รุ่งเรืองศรี พร้อมด้วยบุตรชาย มารดน้ำดำหัวและปรึกษาหารืองานวิจัยเรื่องทุเรียนเทศกับผู้บริหาร ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คุณอัญชิสา รุ่งเรืองศรี พร้อมด้วยบุตรชาย มารดน้ำดำหัวและปรึกษาหารืองานวิจัยเรื่องทุเรียนเทศกับผู้บริหาร ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 คุณอัญชิสา รุ่งเรืองศรี บุคลากรจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุตรชาย เด็กชาย ปกครอง ศิริต์ มารดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอคำปรึกษางานวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนเทศต้านมะเร็งกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่Read more
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มารดน้ำดำหัวผู้บริหาร ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มารดน้ำดำหัวผู้บริหาร ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 11.00 – 11.30 อาจารย์ทักษอร รัตนยุวัน และอาจารย์ดร. ศราวุธ  แรมจันทร์ คณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เนื่องในโอกาสสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่  Read more
คุณกาญจณา วัฒนกุลจรัส คุณสุมนชัย ภาสเวคิน และคุณรัตนา ภาสเวคิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณกาญจณา วัฒนกุลจรัส คุณสุมนชัย ภาสเวคิน และคุณรัตนา ภาสเวคิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. คุณกาญจณา วัฒนกุลจรัส คุณสุมนชัย ภาสเวคิน และคุณรัตนา ภาสเวคิน ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ)       Read more
เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกและศิษย์เก่าร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกและศิษย์เก่าร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 11.00 – 11.30 น. เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกและศิษย์เก่า (นางสาวชลดา คำโน) ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่Read more