• วิจัยและพัฒนาสมุนไพร สกัดแยกสารสำคัญ ตรวจสอบวิเคราะห์ทางชีวภาพและเคมี ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูงด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการดูแลสุขภาพและความงาม เพื่อการนำออกสู่เชิงพาณิชย์
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการดูแลสุขภาพและความงาม เช่น ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์
  • ให้บริการวิจัยและตรวจสอบวิเคราะห์ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัยและพัฒนายา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

Screen Shot 2014-02-23 at 9.25.51 PM copy