ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย เข้าร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเวชนคร (Medicopolis) เมืองนวัตกรรมการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.  จีรเดช  มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย (กรรมการบริหารและผู้จัดการ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเวชนคร (Medicopolis) เมืองนวัตกรรมการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างหน่วยงาน 12 หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ TCELS (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน) โดยมี อาจารย์ ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมลงนามในพิธีดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ วันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่

S__15040564

S__15040568

S__15040571

S__15040572

S__15040573

S__15040578

S__15040579

S__15040581

S__15040582

S__15040585

S__15040586

S__15040588

S__15040589

S__15040590

S__15040593

S__15040594

S__15040597

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *