สิทธิบัตรการประดิษฐ์ “อาหารผสมฮอร์โมนเพศสำหรับใช้เปลี่ยนเพศปลา” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย, ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อยและคณะ เมื่อครั้งรับราชการที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และปัจจุบันเป็นผู้บริหารของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และอาจารย์ประจำที่สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

สิทธิบัตรเรื่อง “อาหารผสมฮอร์โมนเพศสำหรับใช้เปลี่ยนเพศปลา” เป็นสิทธิบัตรที่ได้จากผลงานวิจัยการประดิษฐ์คิดค้นในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมงของคณะผู้ประดิษฐ์คิดค้น ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อยและคณะ ที่ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร เมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ.2546 เมื่อครั้งยังรับราชการที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเพิ่งได้รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

สิทธิบัตรนี้กล่าวถึงกรรมวิธีการเตรียมอาหารปลาผสมฮอร์โมนเพศ เช่น 17 อัลฟาเมทธิลเทสโทสเตอโรน ฟลูออกซี่เมสเตอโรน และ เมสเตอโรโลน หรือฮอร์โมนอื่นๆ สำหรับการเปลี่ยนเพศปลาในรูปแบบของแกรนูลอาหารปลา โดยระบุถึงสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการใช้เปลี่ยนเพศปลานิล เพื่อให้เจริญเติบโตเร็วและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การทำให้ปลาเปลี่ยนเพศจากเพศเมียไปเป็นเพศผู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดอัตราการสิ้นเปลืองฮอร์โมน โดยให้ลูกปลากินหลังจากฟักออกเป็นตัวใหม่ๆ เป็นผลทำให้ลูกปลาที่ได้เป็นเพศผู้ทั้งหมด (all male culture) ซึ่งปลานิลเพศผู้จะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าปลานิลเพศเมีย นวัตกรรมนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลานิลให้ได้เพศผู้ให้มากที่สุดและเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ตลอดจนสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ได้ต่อไป

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *