ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช  ทองงาม จากภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยครอบครัว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช ทองงาม จากภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยครอบครัว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช  ทองงาม จาก…continue reading →
คุณคุ้มเครือ สุวรรณศรี ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเรื่องการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณคุ้มเครือ สุวรรณศรี ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเรื่องการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. คุณคุ้มเครือ สุวรรณศรี ได้เข้าเยี่ยม…continue reading →
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ “อาหารผสมฮอร์โมนเพศสำหรับใช้เปลี่ยนเพศปลา” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย, ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อยและคณะ เมื่อครั้งรับราชการที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และปัจจุบันเป็นผู้บริหารของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และอาจารย์ประจำที่สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ “อาหารผสมฮอร์โมนเพศสำหรับใช้เปลี่ยนเพศปลา” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย, ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อยและคณะ เมื่อครั้งรับราชการที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และปัจจุบันเป็นผู้บริหารของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และอาจารย์ประจำที่สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

สิทธิบัตรเรื่อง “อาหารผสมฮอร์โมนเพศสำหรับใช้เปลี่ยนเพศปลา” เป็นสิทธิบัตรที่ได้จากผลงานวิจัยกา…continue reading →
อาจารย์พิสิษฐ์ เอี่ยมละออ และคุณธนดล ศรีภักดี ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

อาจารย์พิสิษฐ์ เอี่ยมละออ และคุณธนดล ศรีภักดี ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. อาจารย์พิสิษฐ์ เอี่ยมละออ และ คุณธนด…continue reading →
นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.30 – 12.00 น. นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยสุขภาพแล…continue reading →
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช  ทองงาม จากภาควิชา ทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช ทองงาม จากภาควิชา ทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช  ทองงาม…continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (Manose) ได้ร่วมปรึกษา หารือกับผู้บริหารและดูงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) /โรงงานของบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (BLC) จังหวัดราชบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (Manose) ได้ร่วมปรึกษา หารือกับผู้บริหารและดูงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) /โรงงานของบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (BLC) จังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 11.00 น.  – 15.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย …continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (Manose) ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับผู้บริหารบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) และบรรยายวิชาการเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำตาลหายาก D-arabinose และโอกาสทางการตลาดในกลุ่มอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางในประเทศไทย” และดูงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) / เยี่ยมชมโรงงานของ TCFF

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (Manose) ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับผู้บริหารบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) และบรรยายวิชาการเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำตาลหายาก D-arabinose และโอกาสทางการตลาดในกลุ่มอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางในประเทศไทย” และดูงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) / เยี่ยมชมโรงงานของ TCFF

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 11.00 น.  – 16.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย…continue reading →
ผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบปกป้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแคที่มีส่วนผสมของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย”

ผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบปกป้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแคที่มีส่วนผสมของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย”

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 9.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.  จีรเดช มโนสร้อย (ป…continue reading →