ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในประเทศและนานาชาติ :

1. Curaxys, Agroaxis, Innovaxis Company ประเทศสเปน

1-Curaxys-1--สเปน    1-Curaxys-2-สเปน   

2. Active, Co. Ltd. (a Venture Business of Tokyo U. of Science based on TLO) ประเทศญี่ปุ่น

2-Actiive-1    2-Actiive-2

3. Tokyo University of Science ประเทศญี่ปุ่น

3-Tokyo-1

4. Nihon University, College of Science and Technology, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

4-Nikon-2    4-Nikon

5. บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5-อุตสาหกรรมเครื่องหอม-1    5-อุตสาหกรรมเครื่องหอม-3

6. บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด จังหวัดนครปฐม

6-เอสติพลัส

7. บริษัท เวลเทคไบโอเทคโนโลยี จำกัด จ. สมุทรปราการ

7-เวลเทค-3

8. Prof. Dr. Kenji Sugibayashi
Josai University, Josai, ประเทศญี่ปุ่น
 
9. Dr. Umesh K. Patil
Department of Pharmaceutical Sciences
Dr. H.S. Gour Central University, Sagar (M.P.) 470003 ประเทศอินเดีย
 
10. Prof. Dr. Toshihiro Akihisa
Former Professor, Nihon University, Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น
Picture_4    Picture_2