ที่ตั้ง

179 หมู่ 10, ถนนเลียบคลองชลประทาน

ตำบลสุเทพ, อำเภอเมือง,  จังหวัดเชียงใหม่,  50200

(400 เมตร จากตลาดต้นพยอม)


View ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ in a larger map

โทรศัพท์/โทรสาร : +66-53-270182, +66-53-270041

E-mail : support@manose.co

ศ.ดร. จีรเดช มโนสร้อย jiradej.manosroi8@gmail.com

ศ.ดร. อรัญญา มโนสร้อย : a.manosroi@gmail.com

ภก. ศุภชัย ศุภคติสันติ์ : supachai@qualimedthai.com

website : http://www.manose.co