คุณสก็อต มิลส์ เกรย์ และคุณสุภาวดี  ฐานสีมี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณสก็อต มิลส์ เกรย์ และคุณสุภาวดี ฐานสีมี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 – 11.30 น. คุณสก็อต มิลส์ เกรย์ และคุณสุภาวดี&nbs…continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย เข้าร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเวชนคร (Medicopolis) เมืองนวัตกรรมการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย เข้าร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเวชนคร (Medicopolis) เมืองนวัตกรรมการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.  จีรเ…continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ไปนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีฝึกงาน ณ บริษัท วาราเฮิร์บ จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ไปนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีฝึกงาน ณ บริษัท วาราเฮิร์บ จำกัด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช …continue reading →
คุณกฤษสุดา ทิพย์อุบล และคุณสุกาญดา  ทิพย์อุบล พร้อมด้วย ดร. โรฮานา  สุมะนะเซคะลา จากโรงพยาบาลแคนดี ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คุณกฤษสุดา ทิพย์อุบล และคุณสุกาญดา ทิพย์อุบล พร้อมด้วย ดร. โรฮานา สุมะนะเซคะลา จากโรงพยาบาลแคนดี ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 11.00 ถึง 12.00 น. คุณกฤษสุดา ทิพย์อุบล และคุณส…continue reading →
ภก. เสกสม ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด พร้อมด้วย พร้อมด้วย ภญ. ภิญญดา โชติชินเกษม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก. เสกสม ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด พร้อมด้วย พร้อมด้วย ภญ. ภิญญดา โชติชินเกษม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ภก. เสกสม  ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่าย…continue reading →
อาจารย์ชุติมา  ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ พร้อมด้วยท่านเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ พร้อมด้วยท่านเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิกา…continue reading →
แพทย์แผนไทย สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทยและสมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา และคุณณัฐภณ ไตรศรีศิลป์ บุตรชาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

แพทย์แผนไทย สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทยและสมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา และคุณณัฐภณ ไตรศรีศิลป์ บุตรชาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. แพทย์แผนไทย สมบัติ  ไตรศรี…continue reading →
คุณสิริพร  ไชยวรรณ์ จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ คุณพิไลพร  เกียรติรุ่งวิไลกุล จากบริษัทกานต์ เฮอเบอร์ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิจัยทางเครื่องสำอางร่วมกันกับผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คุณสิริพร ไชยวรรณ์ จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ คุณพิไลพร เกียรติรุ่งวิไลกุล จากบริษัทกานต์ เฮอเบอร์ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิจัยทางเครื่องสำอางร่วมกันกับผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. คุณสิริพร  ไชยวรรณ์ จากโป…continue reading →
รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิพร  บุณยนิตย์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณโชติกา  บุณยนิตย์ พร้อมด้วยคุณรังสฤษฎิ์  คุณวุฒิ จากบริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณโชติกา บุณยนิตย์ พร้อมด้วยคุณรังสฤษฎิ์ คุณวุฒิ จากบริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิพร&nbs…continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารของศูนย์วิจัยมาโนเซ่ ได้นำคุณโจเคน ซีฟราย ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Succevo Co. พร้อมด้วยคุณเซบาสเตียน ซีฟราย หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ คุณวิไลวรรณ  ชโรเดอร์ อดีตที่ปรึกษาของ Bayern International (BI) จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบอาจารย์ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารของศูนย์วิจัยมาโนเซ่ ได้นำคุณโจเคน ซีฟราย ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Succevo Co. พร้อมด้วยคุณเซบาสเตียน ซีฟราย หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ คุณวิไลวรรณ ชโรเดอร์ อดีตที่ปรึกษาของ Bayern International (BI) จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบอาจารย์ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. จีรเดช มโนสร้อ…continue reading →