ศาสตราจารย์ ดร. พอล ดับบลิวเอส เฮง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ คุณแพทริเซีย เฮง, ภรรยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ศาสตราจารย์ ดร. พอล ดับบลิวเอส เฮง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ คุณแพทริเซีย เฮง, ภรรยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

            เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์พอล ดัวบลิวเอส เฮง และ คุณแพทริเซีย เฮง, ภรรยา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมี อาจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ อาจารย์ ดร.ภญ.เทพิน  จันทร์มหเสถียร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภญ.จริญญา  จันทร์คำปัน และ อาจารย์ ดร.ภก.วรพงษ์  กิจดำรงธรรม ให้การต้อนรับ  Read more
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น. ผศ.ดร. สมชาย  จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในงานวิจัยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  Read more
คุณยูสุเกะ ยามาคิตะ ผู้จัดการและผู้แทนฝ่ายขายจาก บริษัท อินาบาตะ ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณยูสุเกะ ยามาคิตะ ผู้จัดการและผู้แทนฝ่ายขายจาก บริษัท อินาบาตะ ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30-14.30 น. คุณยูสุเกะ  ยามะคิตะ ผู้จัดการ และคุณศุลีพร  พัฒนประดิษฐ์ ผู้แทนฝ่ายขาย ของบริษัท อินาบาตะ ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเรื่องการตลาดของสารสกัดและผลิตภัณฑ์ของมาโนเซ่ กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    Read more
อาจารย์เสวตร์  ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ นำประธานกลุ่มบริษัทหนองไฮ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ นำประธานกลุ่มบริษัทหนองไฮ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์เสวตร์  ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี และอาจารย์นีรนาท ตาจุมปา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ นำคุณอนุสวรรค์  สายะวงศ์ ประธานกลุ่มบริษัทหนองไฮ งานโยธาธิการขนาดใหญ่ เขื่อนไฟฟ้า โรงโม่หิน ซีเมนต์ คอนกรีต จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคุณอุ่นจิต  ขาพัน (ที่ปรึกษาประธานฝ่ายกฎหมาย) คุณบุญอยู่ สีสาน (ที่ปรึกษา) คุณขันเงิน  พัฒนา และคุณจีรกิตติ์ ตีระพฤติกุลชัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช         มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    Read more
คุณจักรพิพัฒน์  มัททวานนท์ (ผู้จัดการของลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) และพนักงานของบริษัทไอดี มารดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

คุณจักรพิพัฒน์ มัททวานนท์ (ผู้จัดการของลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) และพนักงานของบริษัทไอดี มารดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 – 11.30 น. คุณจักรพิพัฒน์  มัททวานนท์ (ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุดลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) และพนักงานของบริษัทไอดี ได้มารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารของมาโนเซ่ และรักษาการประธานนิติบุคคลลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการและคณะกรรมการนิติบุคคลลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่  Read more
นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามความงามมาโนเซ่ และศิษย์เก่า อาจารย์ ดร.ธีรพงศ์  ตั้งใจ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่      Read more
คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.30 - 11.00 น. คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดน่าน จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และดูงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสมุนไพร ตลอดจนปรึกษาหารือถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่    Read more
เจ้าหน้าที่จากบริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เจ้าหน้าที่จากบริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. นางสาวสกุลรัตน์ บวรสันติสุทธิ์ นายภูมิธนิก กมลวัฒน์ และนายณรุจ สุปการ เจ้าหน้าที่จากบริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรและเกี่ยวเนื่อง กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่    Read more
ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมและพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนขอทุนวิจัย และเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมและพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนขอทุนวิจัย และเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ซึ่งเป็นประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง และหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตามลำดับ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมและพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนขอทุนวิจัย และเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนโครงการขอทุนวิจัย” และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ” ณ ห้องรัฐมนตรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่      Read more
ศิษย์เก่านักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันวิจัยแคโรลินสกา ประเทศสวีเดน เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

ศิษย์เก่านักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันวิจัยแคโรลินสกา ประเทศสวีเดน เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อเดือนมกราคม 2562 ศิษย์เก่านักศึกษาปริญญาเอกและโท (รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วรินทร รักษ์ศิริวณิช จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ดร. ภก. ธีรพงศ์ ตั้งใจ จากมหาวิทยาลัยพายัพ, ดร. ภญ. วรางคณา โล่เจริญกาล จากสถาบันวิจัยแคโรลินสกา ประเทศสวีเดน และนางสาวชลดา คำโน) เข้ามอบกระเช้าแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ เนื่องในโอกาสวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่      Read more