น.สพ. สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ, คุณวิวัชน์ ลิมกุล และคุณปริญญา ลิมกุล พร้อมคณะ จำนวนรวม 6 ท่าน ได้มาเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

น.สพ. สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ, คุณวิวัชน์ ลิมกุล และคุณปริญญา ลิมกุล พร้อมคณะ จำนวนรวม 6 ท่าน ได้มาเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.  น.สพ. สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ, คุณวิวัชน์ ลิมกุล และคุณปริญญา ลิมกุล พร้อมคณะ จำนวนรวม 6 ท่าน ได้มาเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่                                                                                      Read more
คุณสุณีย์ เหตระกูล พร้อมบุตรสาว 3 คน (คุณนฤกร เหตระกูล, คุณสุพจี เหตระกูล, คุณหฤษฎี เหตระกูล) จำนวนรวม 4 ท่านได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณสุณีย์ เหตระกูล พร้อมบุตรสาว 3 คน (คุณนฤกร เหตระกูล, คุณสุพจี เหตระกูล, คุณหฤษฎี เหตระกูล) จำนวนรวม 4 ท่านได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.  คุณสุณีย์ เหตระกูล พร้อมบุตรสาว 3 คน (คุณนฤกร เหตระกูล, คุณสุพจี เหตระกูล, คุณหฤษฎี เหตระกูล) จำนวนรวม 4 ท่านได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่                                         Read more
ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เข้าร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการในงาน K  SME North 2014 โชว์เหนือ

ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เข้าร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการในงาน K SME North 2014 โชว์เหนือ

ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการในงาน K SME North Expo 2014 โชว์เหนือ ในระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ทเชียงใหม่ จัดโดยธนาคารกสิกรไทยและเครือข่ายธุรกิจ KSME ภาคเหนือ  Read more
การให้สัมภาษณ์สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับสำนักงาน SME

การให้สัมภาษณ์สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับสำนักงาน SME

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. คุณสุกัญญา รื่นพิทักษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับสำนักงาน SME พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จำนวนรวม 7 ท่าน ได้มาสัมภาษณ์และบันทึกภาพเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยและสมุนไพรล้านนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่  Read more
การประชุมคณะผู้ก่อตั้งและคณะที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยมาโนเซ่

การประชุมคณะผู้ก่อตั้งและคณะที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยมาโนเซ่

ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) และภก.ศุภชัย ศุภคติสันติ์ (กรรมการผู้จัดการบริษัทควอลิเมด จำกัด) ผู้ร่วมก่อตั้ง พร้อมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งได้แก่ Prof. Dr. Rolf G. Werner, Mrs. Sarah Hueller และ ภก.สมนึก สุชัยธนวานิช (ผู้อำนวยการกองยาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) ร่วมประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนามาโนเซ่ ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.30 น ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่    Read more
ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยมาโนเซ่ ไปออกนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี

ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยมาโนเซ่ ไปออกนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี

ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2557 คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยมาโนเซ่ ไปออกนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี                     Read more
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (JSP) และบริษัท COX กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (JSP) และบริษัท COX กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

      ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ  (Plant Director) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ท่านจากบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (JSP) และบริษัท COX กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่  ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม  2557 ระหว่างเวลา 13.30 น.-15.30 น. โดยมี ศ.ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และ ศ.ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ให้การต้อนรับ      Read more
พิธีเปิดบริษัท ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จำกัด

พิธีเปิดบริษัท ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จำกัด

ศ.ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย กรรมการและผู้จัดการพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดดำเนินการของบริษัท ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.29 น.  Read more