นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 10.30 – 11.00 น. นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามความงาม มาโนเซ่ ได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่