คุณ ภัทรพงศ์ เจ้าดูรี และคุณ ปราณี สวัสดิ์ทอง ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม  มาโนเซ่ และ VDO Conference กับ ดร. กำรุณ มักสิริสมบัติ และ คุณ ไมเคิล มักสิริสมบัติ      จากเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมปรึกษาหารือในความร่วมมือทางด้านธุรกิจกับศูนย์วิจัยมาโนเซ่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณ ภัทรพงศ์ เจ้าดูรี และคุณ ปราณี สวัสดิ์ทอง ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และ VDO Conference กับ ดร. กำรุณ มักสิริสมบัติ และ คุณ ไมเคิล มักสิริสมบัติ จากเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมปรึกษาหารือในความร่วมมือทางด้านธุรกิจกับศูนย์วิจัยมาโนเซ่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. คุณ ภัทรพงศ์  เจ้าดูรี และคุณ ปร…continue reading →
ผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบปกป้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การพัฒนาครีมต้านสิวจากสารสกัดเครื่องเทศไทย”

ผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบปกป้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การพัฒนาครีมต้านสิวจากสารสกัดเครื่องเทศไทย”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.  จีรเดช มโนสร้อย (…continue reading →
ภก. เสกสม ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด พร้อมด้วย ภญ. ศิริพร พรหมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด และคุณวัชรภรณ์ เครือเขื่อนเพชร เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก. เสกสม ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด พร้อมด้วย ภญ. ศิริพร พรหมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด และคุณวัชรภรณ์ เครือเขื่อนเพชร เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น. ภก. เสกสม  ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลา…continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา    มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (Manose) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการในงานสัมมนา “TCFF Natural Extract X-Hibition Tools (NEXT) for Cosmetics” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ณ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (Manose) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการในงานสัมมนา “TCFF Natural Extract X-Hibition Tools (NEXT) for Cosmetics” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ณ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.00 น. – 16.35 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย …continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ พร้อมด้วย ภก. ศุภชัย ศุภคติสันติ์ ผู้บริหารบริษัท ควอลิเมด จำกัด และอาจารย์ ดร.บังอร เกียรติธนากร ผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย – จีน จำกัด เดินทางไปดูงานและปรึกษาหารือกับ คุณปุณพัฒน์ วานิชศิริโรจน์ ผู้บริหารโรงงานผลิตลูกอมสมุนไพร เล่งเกียง ณ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ พร้อมด้วย ภก. ศุภชัย ศุภคติสันติ์ ผู้บริหารบริษัท ควอลิเมด จำกัด และอาจารย์ ดร.บังอร เกียรติธนากร ผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย – จีน จำกัด เดินทางไปดูงานและปรึกษาหารือกับ คุณปุณพัฒน์ วานิชศิริโรจน์ ผู้บริหารโรงงานผลิตลูกอมสมุนไพร เล่งเกียง ณ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  ม…continue reading →
อาจารย์ ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และคณะ ได้นำ นายอำเภอสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย  คุณชนิดา คณาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ และคณะผู้บริหารในสังกัดอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์ ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และคณะ ได้นำ นายอำเภอสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณชนิดา คณาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ และคณะผู้บริหารในสังกัดอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบด…continue reading →
คุณ ชัยวัฒน์ เลิศกุศล กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท ซีมอน คอนสตรัคชั่น จำกัดเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณ ชัยวัฒน์ เลิศกุศล กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท ซีมอน คอนสตรัคชั่น จำกัดเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. คุณ ชัยวัฒน์  เลิศกุศล กรรมการผ…continue reading →
เภสัชกรธีธัฐน์ วิริยะสุมน และคุณภราดร วิริยะสุมน จากบริษัท พาโนแกรม เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ มาโนเซ่

เภสัชกรธีธัฐน์ วิริยะสุมน และคุณภราดร วิริยะสุมน จากบริษัท พาโนแกรม เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.30 น. เภสัชกรธีธัฐน์  วิริยะสุมน และคุ…continue reading →
คุณบุศรา พวกอินแสง และคุณชัยวิทย์ พิพัฒน์สิริมงคล จากบริษัท ซี.เอส.เอ็ม เอ๊กซ์ปอร์ท จำกัด พร้อมด้วย คุณจักริน สายเกิด คุณปฏิพัทธ์ ไชยกิตติโยธิน และคุณนพรัตน์ สุวรรณปาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณบุศรา พวกอินแสง และคุณชัยวิทย์ พิพัฒน์สิริมงคล จากบริษัท ซี.เอส.เอ็ม เอ๊กซ์ปอร์ท จำกัด พร้อมด้วย คุณจักริน สายเกิด คุณปฏิพัทธ์ ไชยกิตติโยธิน และคุณนพรัตน์ สุวรรณปาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. คุณบุศรา  พวกอินแสง และคุณชัยวิทย์ …continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน อดีตคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / บัณฑิตวิทยาลัย / วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ของศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม พร้อมด้วย คุณ เต็มสิริ เม่งอำพัน ภรรยา ได้มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน อดีตคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / บัณฑิตวิทยาลัย / วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ของศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม พร้อมด้วย คุณ เต็มสิริ เม่งอำพัน ภรรยา ได้มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 16.00 - 17.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพ…continue reading →