ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในประเทศและนานาชาติ :

1. ต่างประเทศ

1.1  Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College (JFPC), Huai’an, Jiangsu, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

          

1.2  Actieve, Co. Ltd. (a Venture Business of Tokyo University of Science based on TLO) ประเทศญี่ปุ่น

         

1.3  China Pharmaceutical University (CPU), Nanjing, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

      

1.4  Josai University, Sakado, Saitama,  ประเทศญี่ปุ่น (Prof. Dr. Kenji  Sugibayashi)

       

2.  ในประเทศ

2.1 บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        

2.2 บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด จังหวัดนครปฐม

       

2.3 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

       

2.4  บริษัทโอโอทรี บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพฯ  (ภญ. เนาวรัตน์  สนั่นพานิชกุล)