• วิจัยและพัฒนาสมุนไพร สกัดแยกสารสำคัญ ตรวจสอบวิเคราะห์ทางชีวภาพและเคมี ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูงด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการดูแลสุขภาพและความงาม เพื่อการนำออกสู่เชิงพาณิชย์
  • ผลิตและจำหน่ายสารสกัดและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการดูแลสุขภาพและความงาม เช่น ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์
  • ให้บริการวิจัยและตรวจสอบวิเคราะห์ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบวิเคราะห์ การเตรียมสารสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม