คุณฟุมิโนริ บันโด ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เออาร์ บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณฆฤณ แก้วหริ่ง และ คุณภัทริศวร์ ไพรัชพินทุ์ จากบริษัท VMIC จำกัด และ บริษัท BEAG (Thailand) จำกัด) เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณฟุมิโนริ บันโด ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เออาร์ บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณฆฤณ แก้วหริ่ง และ คุณภัทริศวร์ ไพรัชพินทุ์ จากบริษัท VMIC จำกัด และ บริษัท BEAG (Thailand) จำกัด) เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. คุณฟุมิโนริ บันโด (ผู้จัดการฝ่ายขา…continue reading →
คุณสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ภก.สมนึก สุชัย สุชัยธนาวนิช ประธานกรรมการบริษัท เฮมพ์บิช จำกัด และ ภก. ฤกษ์ชัย อิทธิปุรศรี ที่ปรึกษาบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการวิจัยและธุรกิจกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ภก.สมนึก สุชัย สุชัยธนาวนิช ประธานกรรมการบริษัท เฮมพ์บิช จำกัด และ ภก. ฤกษ์ชัย อิทธิปุรศรี ที่ปรึกษาบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการวิจัยและธุรกิจกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.30 น. คุณสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้า…continue reading →
ภก.สมนึก สุชัย สุชัยธนาวนิช (ประธานกรรมการบริษัท เฮมพ์บิช จำกัด) คุณบุญเจริญ สุขจิตต์ (หุ้นส่วน บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) คุณชยุต ตั้งคารวคุณ (ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอเบอรรี่ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด) และคุณนิชานันท์ สุนทรัตน์ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก.สมนึก สุชัย สุชัยธนาวนิช (ประธานกรรมการบริษัท เฮมพ์บิช จำกัด) คุณบุญเจริญ สุขจิตต์ (หุ้นส่วน บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) คุณชยุต ตั้งคารวคุณ (ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอเบอรรี่ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด) และคุณนิชานันท์ สุนทรัตน์ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. ภก.สมนึก สุชัย สุชัยธนาวนิช ประธานกร…continue reading →
ศิษย์เก่าปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศิษย์เก่าปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มาสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

ศิษย์เก่าปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศิษย์เก่าปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มาสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ศิษย์เก่าปริญญ…continue reading →
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้มาสวัสดีปีใหม่ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้มาสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 16.00 -17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์  จันทร…continue reading →
ดร.ภญ. วลัยลักษณ์ วิทย์กิตติลักษณ์ ผู้บริหาร บริษัท แอคชีพ ฟาร์ม่า จำกัด ศิษย์เก่าปริญญาโท ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้ส่งของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565

ดร.ภญ. วลัยลักษณ์ วิทย์กิตติลักษณ์ ผู้บริหาร บริษัท แอคชีพ ฟาร์ม่า จำกัด ศิษย์เก่าปริญญาโท ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้ส่งของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 11.00 -12.00 น. ดร.ภญ. วลัยลักษณ์  วิทย์กิตติลักษณ์ ผ…continue reading →
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วรินทร รักษ์ศิริวณิช ศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย พร้อมด้วยบุตรสาว 2 คน ได้มาสวัสดีปีใหม่ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วรินทร รักษ์ศิริวณิช ศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย พร้อมด้วยบุตรสาว 2 คน ได้มาสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 11.00 -12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วรินทร  รัก…continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ได้รับเชิญให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ………. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ได้รับเชิญให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ………. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 -14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมก…continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําปี 2564” ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร “ไลโปเซ่” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยมาโนเซ่ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําปี 2564” ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร “ไลโปเซ่” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยมาโนเซ่ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อ…continue reading →