รางวัลนวัตกรรมชนะเลิศเหรียญทอง ระดับนานาชาติ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย (The Preparation of Artificial Saliva Containing Mucilage Extract from Plants for Xerostomia Patients)” จากสมาคมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาของโลก  World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)  จัดขึ้นที่ Kaohsiung ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563

รางวัลนวัตกรรมชนะเลิศเหรียญทอง ระดับนานาชาติ

ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย

(The Preparation of Artificial Saliva Containing Mucilage Extract from Plants for Xerostomia Patients)”

จากสมาคมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาของโลก

World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)

จัดขึ้นที่ Kaohsiung ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563

ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (www.manose.co) ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) ได้รับรางวัลนวัตกรรมชนะเลิศเหรียญทอง ระดับนานาชาติ จากผลงานวิจัยที่ทำร่วมกัน เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย (The Preparation of Artificial Saliva Containing Mucilage Extract from Plants for Xerostomia Patients)”  ในงาน 2020 Kaohsiung International Invention & Design Expo ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาของโลก / World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีหน่วยงานสมาคมนักประดิษฐ์และสถาบันการศึกษาจากนานาชาติ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนจาก Innovative House สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อปี พ.ศ. 2554 และมีบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (Thai-China Flavors and Fragrances Industry Co., Ltd., / TCFF) โดย อาจารย์ ดร. บังอร  เกียรติธนากร เป็นผู้ประกอบการร่วมทุน ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและมีผู้ร่วมวิจัยคือ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.   เกษรา ปัทมพันธุ์ และ อาจารย์ ทพ. วิชพงศ์ อิศรางพร โดยในขณะทำโครงการวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยทั้งหมดสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย” นี้ ยังเคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อปี พ.ศ. 2559 และได้รับรางวัลจากการที่กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในชื่อกลุ่มMH Fusion ที่ได้นำผลงานจากโครงการวิจัยนี้ไปเข้าร่วมประกวดในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M 2015) จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) และ รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการนวัตวณิชย์ในระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ  โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของผลงานจากโครงการวิจัยดังกล่าว เรื่อง “Effects of two newly developed artificial salivas on adhesion of Streptococcus mutans and Candida albicans on hydroxyapatite surfaces” ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Colgate Research Award 2012 ในการประกวดผลงานวิจัยทาง Basic Sciences ในการประชุมวิชาการของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิรลด์ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้สร้างผลงานจากโครงการวิจัยดังกล่าว ทั้งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor สูงจำนวน 2 เรื่อง และสิทธิบัตรจำนวน 1 เรื่อง ตลอดจนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำลายเทียมใช้ในช่องปากจากสารสกัดกระเจี๊ยบเขียวที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อใช้ทดแทนน้ำลายในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมะเร็งฉายรังสีบริเวณลำคอที่ต่อมน้ำลายถูกทำลาย และนักพูดหรือนักร้อง ซึ่งการที่มีน้ำลายลดลงจะทำให้การกลืนทำได้ลำบาก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมที่พัฒนาได้จากโครงการวิจัยดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นน้ำลายเทียมที่ดีกว่าน้ำมาก  โดยเมื่อออกแรงเคี้ยวจะทำให้อาหารมีความหนืดลดลง ทำให้กลืนได้สะดวกขึ้น เพราะมีการไหลเป็นแบบ Non-Newtonian Pseudoplastic และผู้บริโภคหรือคนไข้มีความรู้สึกที่ดีเนื่องจากเป็นเมือกจากพืชผักจึงเป็นที่ยอมรับมากกว่าผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมที่มีจำหน่ายในท้องตลาดที่เตรียมจากเมือกของกระเพาะหมูหรือสารเคมีโดยทางผู้ประกอบการร่วมทุน TCFF กำลังอยู่ในระหว่างการนำผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมที่พัฒนาได้นี้ออกสู่ท้องตลาดเร็วๆ นี้อีกด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จาก

บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย – จีน จำกัด (TCFF) www.tcff-thailand.com

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *