ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (www.manose.co) ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) (www.tcff-thailand.com) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ฺBronze Medal) และประกาศนียบัตรผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตวัตถุดิบเครื่องสำอางต้าน ริ้วรอยจากข้าวหอมมะลิไทย (The Production of Anti-Wrinkle Cosmeceuticals Containing Fermented Thai Jasmine Rice by Biotechnology)” ในงานประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ “The 14th International Warsaw Invention Show (IWIS 2020)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักประดิษฐ์ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (www.manose.co) ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) (www.tcff-thailand.com) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ฺBronze Medal) และประกาศนียบัตรผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตวัตถุดิบเครื่องสำอางต้าน ริ้วรอยจากข้าวหอมมะลิไทย (The Production of Anti-Wrinkle Cosmeceuticals Containing Fermented Thai Jasmine Rice by Biotechnology)” ในงานประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ “The 14th International Warsaw Invention Show (IWIS 2020)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักประดิษฐ์ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีหน่วยงานสมาคมนักประดิษฐ์และสถาบันการศึกษาจากนานาชาติส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ผลงานจากโครงการวิจัย “การผลิตวัตถุดิบเครื่องสำอางต้านริ้วรอยจากข้าวหอมมะลิไทยนี้” เป็นผลงานของคณะนักวิจัยจาก Manose ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อยในขณะที่ยังไม่เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยในโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” จาก Innovative House / สกว. ซึ่งมีบริษัท TCFF โดย อาจารย์ ดร. บังอร เกียรติธนากร เป็นผู้ประกอบการร่วมทุนและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ TCFF ได้ซื้อสิทธิ์จาก สกว. เพื่อนำผลงานวิจัยนี้ไปต่อยอดในการนำออกสู่เชิงพาณิชย์

วัตถุดิบนี้เป็นสารสกัดที่ได้จากการหมักข้าวหอมมะลิไทยด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีในลูกแป้งตามองค์ความรู้ในภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อเตรียมเป็นน้ำข้าวหมาก จากนั้นนำสารสกัดน้ำข้าวหมากที่ได้มาเก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน (นีโอโซม) เพื่อเพิ่มความคงตัวทางกายภาพและเคมีของสารสำคัญในน้ำข้าวหมาก จากการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่าสารสกัดข้าวหมากที่เก็บกักในนีโอโซมสามารถยับยั้งเอนไซม์ MMP-2 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสลายคอลลาเจนที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอย รวมทั้งพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบนี้มีความปลอดภัยโดยไม่เป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย์ (human skin fibroblast) เมื่อเทียบกับวิตามินซีและไม่ก่อการระคายเคืองต่อผิวหนังอาสาสมัครเมื่อทดสอบโดยวิธี closed patch test เมื่อทดสอบประสิทธิภาพโดยให้อาสาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา 6 สัปดาห์แล้วตรวจสอบประสิทธิภาพโดยประเมินการลดรอยเหี่ยวย่นด้วยเครื่อง Skin Visiometer การเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังด้วยเครื่อง Cutometer การเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังด้วยเครื่อง Corneometer และการเปลี่ยนแปลงของสีผิวด้วยเครื่อง Mexameter พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวหมากที่เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโนนีโอโซมมีประสิทธิภาพในอาสาสมัครในการลดริ้วรอย เพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มความชุ่มชื้นและทำให้สีผิวขาวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และบริเวณที่ไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น วัตถุดิบสารสกัดจากข้าวหอมมะลินี้จึงเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางช่วยให้ผิวขาว ลดรอยเหี่ยวย่นและต้านริ้วรอย

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *