คุณฟุมิโนริ บันโด ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เออาร์ บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณฆฤณ แก้วหริ่ง และ คุณภัทริศวร์ ไพรัชพินทุ์ จากบริษัท VMIC จำกัด และ บริษัท BEAG (Thailand) จำกัด) เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. คุณฟุมิโนริ บันโด (ผู้จัดการฝ่ายขาย) บริษัท เออาร์ บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณฆฤณ แก้วหริ่ง (หุ้นส่วน/ผู้ก่อตั้ง) และคุณภัทริศวร์ ไพรัชพินทุ์ (ผู้จัดการฝ่ายบริหาร) บริษัท VMIC จำกัด และ บริษัท BEAG (Thailand) จำกัด) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่