คุณ ภัทรพงศ์  เจ้าดูรี และคุณ ปราณี  สวัสดิ์ทอง ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม   มาโนเซ่ และ VDO Conference กับ ดร. กำรุณ  มักสิริสมบัติ และ คุณ ไมเคิล  มักสิริสมบัติ           จากเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมปรึกษาหารือในความร่วมมือทางด้านธุรกิจกับศูนย์วิจัยมาโนเซ่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. คุณ ภัทรพงศ์  เจ้าดูรี และคุณ ปราณี  สวัสดิ์ทอง  ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และ VDO Conference กับ ดร. กำรุณ  มักสิริสมบัติ และ คุณ ไมเคิล  มักสิริสมบัติ จากเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อปรึกษาหารือในความร่วมมือทางด้านธุรกิจกับศูนย์วิจัยมาโนเซ่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่