คุณ Cao Sissi เจ้าของและผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านเทคนิค จากบริษัท Shanghai Royu New Material Technology Co., Ltd. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. คุณ Cao Sissi เจ้าของและผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านเทคนิค จาก Shanghai Royu New Material Technology Co., Ltd. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจของมาโนเซ่ กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร/กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่