ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา       มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (Manose) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการในงานสัมมนา “TCFF Natural Extract X-Hibition Tools (NEXT) for Cosmetics” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ณ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.00 น. – 16.35 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม   มาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการให้แก่ผู้ประกอบการทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหารจากบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ในงานสัมมนา “TCFF Natural Extract X-Hibition Tools (NEXT) for Cosmetics” ซึ่งจัดโดย อาจารย์ ดร. บังอร  เกียรติธนากร ผู้บริหาร (CEO) ของบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ณ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมของสารสกัดจากสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิว / นวัตกรรมของสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเส้นผมและหนังศีรษะ ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของสารสกัดจากใบเมล็ดกัญชง/ การประยุกต์สารสกัดกัญชงและกัญชาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับโรคผิวหนัง” ส่วนศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับช่องปาก ตำรับยาสมุนไพรไทยในฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” และผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องสำอางที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ” ในช่วงท้ายของงานสัมมนาดังกล่าว ยังมีการจัดนิทรรศการและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ “กัญชง (Hemp) กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหาร / สารสกัดธรรมชาติ / TCFF International Active Awards (AGE extract, Thai jasmine rice extract, Active AW, Active OC, Active HG014 and Okra fruit extract และน้ำมันหอมระเหย) ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของกิจการ นักวิจัยและฝ่ายผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหารจากบริษัทผู้ผลิต จำหน่าย และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้