ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริษัท และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ได้รับเชิญไปร่วมงานและร่วมเป็นประธาน (Moderator) ในการแนะนำการบรรยายและร่วมอภิปรายภาคภาษาอังกฤษของวิทยากรในงานประชุมวิชาการ “The 8th Southeast Asian Vegetarian Conference 2023 (SEAVC 2023)” และงานมหกรรมอาหารนานาชาติ เรื่อง “อาหารพืชผักเพื่อชีวิตและโลกที่ดีกว่า” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฏาคม พ.ศ.2566 โดยสมาคมมังสวิรัติไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและร่วมเป็นประธาน (Moderator) ในการแนะนำและร่วมอภิปรายการบรรยายภาคภาษาอังกฤษของวิทยากรในงานประชุม “The 8th Southeast Asian Vegetarian Conference 2023 (SEAVC 2023)” และงานมหกรรมอาหารนานาชาติ เรื่อง “อาหารพืชผักเพื่อชีวิตและโลกที่ดีกว่า” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2566 โดยสมาคมมังสวิรัติไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในงานดังกล่าวในนามของศูนย์วิจัยฯ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ได้มอบผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัยฯ เป็นของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมงานฟังการบรรยาย โดยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหารจากงานวิจัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร “Lypose” ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของมาโนเซ่  ซึ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ในโครงการคัดเลือกผู้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจำปี 2564 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข