ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.15 – 15.15 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 13th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods” ที่จัดในระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2564 ณ Platinum Hanjue Hotel เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดย International Society for Nutraceuticals and Functional Foods (ISNFF) ร่วมกับ Jiangsu Academy of Agricultural Science (JAAS) โดยมี Co-host คือ Jiangsu Foods and Pharmaceutical science College (JFPS) ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันจัดทำ MOU แล้ว

ในการประชุมนี้ ศาสตราจารย์ ดร. Feng Feng คณบดีของ JFPS เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยเป็นการบรรยายผ่านโปรแกรม “Zoom Cloud Meetings” ถ่ายทอดไปยังศูนย์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในช่วงที่ 11 เรื่อง “Traditional Chinese Medicine and Treatment in China and Other Areas of Asia”

ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา โนสร้อย บรรยายในช่วง 14.15-14.45 น. ในหัวข้อเรื่อง “A Nutricosmetics Shot Drink from Thai Lanna Medicinal Plant Recipes for Anti-aging, Rejuvenation and COVID-19 Prevention” และ ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช  มโนสร้อย บรรยายในช่วง 14.45-15.15 น. ในหัวข้อเรื่อง “Development of Lypose, a 3 Mechanisms in 1 Weight Loss Nutraceutical Product from Thai Edible Plants in the Manosroi IV Database”