คุณสุมิตรา  มัทธุรนนท์ พร้อมด้วย คุณสุมาลี  เจริญชัยพงศ์ คุณปรีดี  โยธีพิทักษ์ และ คุณกฤติยา  ภมรศิริโรจน์ เพื่อนนิสิตร่วมรุ่นของ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย ขณะศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.00 น. คุณสุมิตรา  มัทธุรนนท์ พร้อมด้วย คุณสุมาลี  เจริญชัยพงศ์ คุณปรีดี  โยธีพิทักษ์ และ คุณกฤติยา  ภมรศิริโรจน์ เพื่อนนิสิตร่วมรุ่นของ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย ขณะศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มโนสร้อย (ผู้อำนวยการบริหาร) ให้การต้อนรับ